Yrjö Ilmari Keinonen

Kirjat

Kirjallisuutta Keinosesta

Marja ja Seppo Lappi ovat kirjoittaneet ensi käden ominaisuudessa ja asiakirjojen pohjalta Yrjö Keinosesta kaksi kirjaa. Ensimmäinen ”Yrjö Keinonen – taistelujen ritari” on kotisivulla kokonaisuudessaan. Toinen kirja ”Yrjö Keinonen – suomalainen sotilas” käsittelee aihetta enemmän puolustuslaitoksen sisältä nähtynä. Tämän kirjan kotisivun painoksesta on jätetty pois tekstejä, joiden sisältö on tullut esille jo edellisessä kirjassa.

Keinosen kirjallinen toiminta

  • Kenttäarmeijan lämpöhuollosta. Sotilasaikakauslehti 6/1950
  • Radioaktiivisten säteilyaineiden käyttömahdollisuudet taisteluvälineinä. Sotakorkeakoulun diplomityö 1952 (Sotakorkeakoulun stipendi diplomityöstä)
  • Jalkaväen tulen vaikutuksesta 1954
  • Lähitaisteluopas 1957
  • Yleiskatsaus ydintaisteluvälineiden nykyaikaiseen kehitysvaiheeseen, Tiede ja ase n:o 16
  • Mikkeli 1958. (Suomen sotatieteellisen seuran stipendi 1958)
  • Ydintaisteluvälineistä. Reservin upseeri 11/1958
  • Sotilaallisesta kurista sodan ja rauhan aikana. Sotilasaikakauslehti 2/1963
  • Vallankäyttö ja vastuu Reservin upseeri 8/1967, Ruotuväki 22 – 23/1967

Edellisten lisäksi lukuisia haastatteluja ja kirjoituksia julkisissa tiedotusvälineissä.

Kärkijoukkona Syvärille (Tammi 1970) 10. painos ilmestynyt 2009, saatavana kaupoista.

”Jalkaväenkenraali Yrjö Keinosen ”Kärkijoukkona Syvärille” on iskevä, karhean huumorin sävyttämä kertomus polkupyöräkomppanian taisteluista, jotka toivat sen päällikölle Mannerheim-ristin.

KENRAALI HANNES IGNATIUKSEN KADETTISÄÄTIÖ palkitsi kirjan perustellen muun muassa: ”Siellä on varsin arvokkaita ansioita, koska siinä on tallennettu runsas joukko sellaisia tärkeitä etulinjan sotakokemuksia, joista on hyötyä sotilasjohtajille joukon koulutuksessa ja johtamistoiminnassa. Teosta voi suositella tutkittavaksi sotakouluissa johtajakoulutuksessa.

1944 - taistellen takaisin (Tammi 1971) 6 painosta

Elävää kuvausta etulinjan kovista, repivistä ja verisistä taisteluista…Lisäksi kirjalla on eräitä avuja, jotka puuttuvat kaikilta muilta ”sotakirjailijoiltamme”; hänellä on kenraalin yleisnäkemys, etulinjan upseerin kokemus ja Mannerheim-ristin ritarin rohkeus.

KENRAALI HANNES IGNATIUKSEN KADETTISÄÄTIÖN palkinnon perusteluissa todettiin: ”Kirjan ansio on jälleen se, että siinä on tallennettu sota-ajan etulinjan oloista runsaasti nykyajallekin käyttökelpoisia sotakokemuksia ja sotilasjohtamiseen liittyviä oivalluksia. Myös tätä teosta voi suositella johtajakoulutuksessa tutkittavaksi.

Kadonnut joukkue (Tammi 1972) 6 painosta

Kadonnut joukkue” on tositapahtumiin pohjautuva hurja ja dramaattinen kuvaus etulinjan miehistä, jotka pyrkivät kaoottisessa tilanteessa löytämään tien takaisin omien luo. ”Kadonnut joukkue - on parhaita sotakirjoja, mitä meillä on kirjoitettu.” (Helsingin Sanomat)

Tämäkin kirja palkittiin HANNES IGNATIUKSEN KADETTISÄÄTIÖN palkinnolla.

Veriset lumet (Tammi 1974) 3 painosta

Kirja on romaanimuotoon puettu kertomus reservinkornetti Yrjö Keinosen talvisodasta. ”Keinonen ei kuvaile vain yksityisten sotilaiden urheutta, vaan myös taistelujen taustatekijöitä… Vain kourallinen eskadroonan miehiä oli jäljellä kun sota päättyi – mutta Kollaa kesti.

Tämäkin kirja palkittiin HANNES IGNATIUKSEN KADETTISÄÄTIÖN palkinnolla.

Huipulla (Tammi 1977)

Muistelmia puolustusvoimain komentajakaudeltani.

Edellä mainittujen Yrjö Keinosen itsensä kirjoittamien kirjojen lisäksi Keinosen TV-haastattelun ”Itse asiassa kuultuna – Yrjö Keinonen” julkaisivat WSOY:n kustantamana kirjana vuonna 1979, haastattelijat: Pekka Holopainen, Leo Lehdistö ja Risto Heikkilä.